Dynamometrie: de beheersing van het aanspannen

Dankzij meer dan 71 jaar ervaring in het domein van de dynamometrie weet SAM Outillage welke tools nodig zijn om te voldoen aan de meest veeleisende verzoeken van zijn klanten. Het SAM-programma heeft voor iedereen de aangepaste oplossing, of het nu gaat om een specifieke toepassing of een algemeen gebruik.

Het aanspannen van een boutverbinding beheersen: een noodzaak

De vereisten inzake veiligheid, prestaties en kwaliteit en ook het gebruik van nieuwe materialen - steeds technischer, lichter en compacter - vragen van de industrie een perfecte beheersing van hun assemblages.

Wat is er nodig voor gecontroleerd aanspannen?

In een assemblage worden de verschillende delen samengehouden door sets van schroeven + moeren. Die sets van schroeven + moeren worden blootgesteld aan drie belangrijke vormen van druk:

 • Overspanning

  Wanneer een set schroef + moer wordt blootgesteld aan een te grote kracht, heeft het schroefhuis de neiging om zich uit te rekken tot het moment dat de vervorming permanent wordt door overschrijding van de elasticiteitsgrens van het staal en er een breekpunt wordt benaderd.
  Er moet ook rekening worden gehouden met de weerstand van de samen te voegen onderdelen, die vaak lager is dan de elasticiteitsgrens van de schroef, en met de spierkracht die verschilt van individu tot individu en die kan variëren afhankelijk van het vermoeidheidsniveau.

 • Trillingen

  De meeste in de industrie gebruikte materialen en machines worden blootgesteld aan trillingen en dat is vaak de oorzaak van het loskomen van niet voldoende geblokkeerde schroeven.

 • TemperatuurverschillenWanneer de onderdelen worden gemonteerd bij een bepaalde temperatuur en vervolgens worden gebruikt bij een andere temperatuur, kunnen de mechanische assemblages gaan 'bewegen' en zo ertoe leiden dat de schroeven loskomen en zelfs breken.

-> De oplossing: inachtneming van de aanhaalkoppels met een momentsleutel SAM Outillage

Alleen een momentsleutel laat toe om gecontroleerd aan te spannen bij koppels die vastgelegd zijn in functie van de kwaliteit van de bouten, de samen te voegen delen en het te verkrijgen resultaat.

Deze regelmatige aanspanning garandeert:

 • Conformiteit met de geldende normen, aanbevelingen en vereisten
 • Een perfecte dichtheid bij aanspanningen met pakkingen
 • Veilige en nauwkeurige assemblages
 • Uniforme aanspanningen
 • Uitvoeringsveiligheid
Naleving van de aanhaalkoppels

Goed aanspannen, is op koppel aanspannen

aanspannen van een assemblage

Het effect van een schroef op een assemblage is vergelijkbaar met de werking van een veer. De normaal vastgehouden spanning Fo is maximaal gelijk aan 85% van de elasticiteitsgrens van de veer.

Fo berekend in newton.

Om deze spanningskracht te verkrijgen, moet je aanspannen 'op koppel':

gecontroleerd aanspannen kracht newton
aanspannen diameter van de schroef

Het koppel hangt af van:

 • de diameter van de schroef
 • De kwaliteitsklasse van de schroef (gegraveerd op de kop van de schroef).

3 toepassingen

Maar 80 tot 90% van dit koppel gaat verloren door wrijving van de schroefgang, de kop en de moer.

Het rendement van de assemblage (μ) hangt af van de toestand van de oppervlakken, de materialen en de kwaliteit van de smering.

Rendement assemblage

Wat zijn de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met een slechte aanspanning?

Aanspanning niet vast genoeg aangespannen

Een onvoldoende vaste aanspanning kan leiden tot het loskomen van de bout.

Afschuiving

onvoldoende aangespannen: gevaar op afschuiven

Losschroeven bij trillingen

onvoldoende aangespannen: gevaar op losschroeven

Dichtingspakking te los

Welk aanhaalkoppel moet je toepassen?

Er zijn 3 manieren om het toe te passen aanhaalkoppel te bepalen ...

het aanhaalkoppel bepalen

Te vast aangespannen

Een overspanning daarentegen kan de schroef en de dichtingspakking aantasten en de dynamische werking van het systeem in het gedrang brengen.

1. Vastlopen van de contactoppervlakken
2. Uitrekken van de schroef tot boven de elasticiteitsgrens ervan: de schroef speelt niet meer de rol van veer
3. Beschadigen van de dichtingspakking

Breuken

Vervorming