Engagement en Kwaliteitsbeleid

Onze missie

Het promoten en uitrollen van SAM Outillage bij professionele gebruikers van handgereedschap en apparatuur door hun performante en concurrentiële oplossingen aan te reiken voor de huidige en toekomstige behoeften van hun vakgebieden.

Ons vak

Het aanwenden van alle geschikte middelen om de afstemming van onze producten/services op de behoeften van onze gebruikers te begunstigen.
De dynamiek hierbij komt van:

  • ons vakmanschap dat meer dan een eeuw teruggaat in de tijd,
  • onze expertise op industrieel, logistiek en commercieel vlak,
  • onze interne competenties die steunen op continue opleiding,
  • de toegevoegde waarde van de services en producten die wij voor ons merk ontwikkelen, samen met onze distributienetwerken,
  • een centrum voor onderzoek en ontwikkeling dat als doel heeft disruptieve innovatie aan te bieden, om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van vandaag en morgen.

Onze 4 hoofdlijnen van vooruitgang

De tevredenheid van onze klanten, verdelers en gebruikers

De tevredenheid van onze klanten, verdelers en gebruikers

Zorgen voor een vertrouwensklimaat rond de groep SAM door gestaag de tevredenheid van onze klanten te verhogen via het opzetten van een nauw partnership dat gericht is op het volledige begrip van hun behoeften en op de invulling van de overeengekomen vereisten inzake prestaties, kosten en termijnen.

De kwaliteit van de producten en services van SAM

De kwaliteit van onze producten en services

Een ruim gamma van kwaliteitsvolle en veilige producten en services met een grote toegevoegde waarde aanbieden, met een uitgesproken engagement van ons merk voor:

  • de ontwikkeling van onze expertise, ons technisch vakmanschap en onze innovatiecapaciteit,
  • de handhaving van onze industriële capaciteit.
Onze strategie continu verrijken en aanpassen en zodoende onze groei voeden

Onze strategie continu verrijken en aanpassen en zodoende onze groei voeden

Anticiperen op de evoluties en de toekomstige behoeften van onze professionele keten- gebruikers of verdelers - om continu onze concurrentiepositie te verstevigen, onze reputatie van technisch merk te versterken en onze bekendheid te doen groeien.

Naleving van de reglementaire en wettelijke vereisten

Het naleven van de reglementaire en wettelijke vereisten, met name inzake veiligheid en milieu, en het streven naar duurzame en verantwoorde ontwikkeling in het kader van ons sociaal en maatschappelijk engagement

Een verantwoorde context voor aankoop en samenwerking bevorderen, die alle actoren van onze keten verenigt en aan elk van hen voordelen biedt.

De voorwaarden voor aanpassing en ontplooiing van het personeel bevorderen, met name door een stimulerende werkomgeving die aanzet tot creativiteit, tot professionele verwezenlijkingen en tot teamwork.

Kennis en integratie stimuleren door opleiding en door het tewerkstellen van jongeren en personen met een beperking.

Garantie op de producten van SAM

a