De garanties op de producten van SAM

De garantie van SAM Outillage, dat is professioneel!

De garantie geldt voor alle producten van de merken SAM, PTS en RODAC die door SAM Outillage op de markt worden gebracht.

De professionele gebruikers genieten de wettelijke garantie op alle producten van SAM Outillage en zijn zo beschermd tegen mogelijke fabricagefouten en verborgen gebreken. Met verwijzing naar artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: 'De actie resulterend uit koopvernietigende gebreken moet door de koper binnen de twee jaar vanaf het vaststellen van het gebrek geïnitieerd worden.' Naast de wettelijke garantie biedt SAM Outillage drie bijkomende garantieniveaus: 'SAM TOOL', 'SAM TOESTEL EN MACHINE' EN 'SAM CONSUMABLE'.

Garantie SAM TOOL (T)

Garantie zonder tijdsbeperking op het handgereedschap bij gebruik in normale omstandigheden (zie de paragraaf toepassing). Geldt voor defecte stukken (vervorming, breuk enz.) of stukken met vroegtijdige slijtage (bevestigd door een expertise van de technische dienst van SAM Outillage).

Garantie SAM Toestel en Machine (M)

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden (zie de paragraaf toepassing). De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M (1 tot 5 jaar). Na deze termijn moeten herstellingen en vervangingen worden goedgekeurd door de klant en wordt hiervoor het volgende opgesteld:

 • 'Forfait Onmiddellijke Vervanging' voor een soortgelijk gereviseerd product,
 • of een bestek voor reparatie.

Dit geldt bijvoorbeeld voor: elektrische, elektronische, pneumatische en hydraulische toestellen, draagbaar elektrogereedschap, metrologische instrumenten, dynamometrische tools ...

Producten SAM CONSUMABLE (C)

SAM Outillage ontwerpt, selecteert en commercialiseert kwaliteitsvolle verbruiksartikelen voor professioneel gebruik. De producten van deze categorie nemen af in kwaliteit en raken beschadigd naarmate ze meer worden gebruikt (normale slijtage), ze worden dus niet geruild. Het betreft hier in het bijzonder:

 • knip- of verwijdertools (herslijpbare tools [boren, zaag- of mesbladen ...], schuurgereedschap [slijpstenen, schuur-, afbraam- of afkortschijven ...], vijlen, raspen …)
 • schroefbitten,
 • textiel ...

Toepassing van de garantie

Deze garanties gelden voor de verschillende productlijnen, volgens de tabel hierna.

Naast de wettelijke garantie wordt voor elke referentie de garantiecode 'T', 'M' en 'C' vermeld in de garantiekolom van het toepasselijke tarief.

PRODUCTLIJNGARANTIE
Wettelijk+SAM
Tool
SAM
Toestel en Machine
SAM
Consumable
HandgereedschapJA+JA [T]
Technische tools, toestellen en machinesJA+JA (M1 TOT M5)
VerbruiksartikelenJA+JA [C]

Toepassingsvoorwaarden van de garantie:

 • Bij de garantie 'SAM TOOL' is de reparatie of de vervanging door een nieuw of equivalent product (standaardomwisseling) gratis.
 • De garantie 'SAM TOESTEL EN MACHINE' geldt bij terugzending van de garantiebon van het product of het duplicaat van de aankoopfactuur.
 • Bij producten die deel uitmaken van een set of een samenstelling, geldt de garantie van het afzonderlijke artikel (verwijzen naar de garantie van elk van deze producten).
 • Er kan geen garantie worden ingeroepen voor de gebruikelijke slijtage van de producten, bij abnormaal gebruik ervan, bij het aanbrengen van wijzigingen en bij herstellingen ervan buiten onze erkende werkplaatsen.
 • Als het betreffende product niet meer voor verkoop beschikbaar is, behoudt SAM Outillage zich het recht voor om een technisch evenwaardig of beter product aan te bieden, al dan niet met een financiële participatie afhankelijk van de evolutie van het product.
 • De garantie is beperkt tot de defecte stukken, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

Verwerking van de SAM-garanties

 • De defecte producten moeten worden teruggestuurd naar SAM Outillage via de oorspronkelijke verdeler. Ze worden aan een expertise van onze technische dienst onderworpen, waarna wordt beslist of de garantie geldt. De verdeler krijgt vervolgens hierover bericht.
 • Bij een vervanging of een gefactureerde herstelling maakt SAM Outillage eerst een bestek op dat door de klant moet worden goedgekeurd.