Wettelijke bepalingen & Gebruiksvoorwaarden

De website https://www.sam-outillage.nl/, hierna aangeduid als 'de website', wordt jou aangeboden onder bepaalde gebruiksvoorwaarden die de relaties tussen jou en de website definiëren.

Wettelijke bepalingen

Wettelijke identificatie

Identificatie
SAM Outillage
Siège social
10 rue Camille de Rochetaillée - CS10528 - 42007 Saint-Etienne - France
Email contact
sam@sam.eu
Téléphone
+33 (0)4 77 92 13 13
Juridische vorm
S.A.S.
Capital
8 189 583 €
R.C.S.
B 338 002 231 SAINT-ETIENNE
T.V.A.
FR 36 338 002 231
SIREN / SIRET
33800223100011
Activiteit (NAF of APE)
Fabricage van ander gereedschap (2573B)
Inschrijving in het register van producenten
(bij toepassing van artikel L. 541-10 van het Franse Milieuwetboek)
inschrijvingsnummer
FR000228_10CKD6 (industrietak DEA)
FR000228_05CL9G (industrietak D3E)
FR303990_14NCYH (sector ABJ)
Verantwoordelijke uitgever
Olivier BLANC

Hosting van de website en de database

Identificatie
OVH SAS met en kapitaal van 10.069.020 euro
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code
2620Z
Btw-nr.
FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Fotoverantwoording

De website wordt geïllustreerd met privéfoto's van SAM Outillage.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden hierna bepaald en gewoon door de website te gebruiken en/of te raadplegen aanvaard je deze volledig, automatisch en onvoorwaardelijk.
SAM Outillage behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding. We raden je dan ook aan deze regelmatig te raadplegen.

Copyright en intellectuele eigendom

Deze website is eigendom van SAM Outillage met maatschappelijke zetel in 10 rue Camille de Rochetaillée , 42000 Saint-Etienne - France. Door gebruik te maken van deze website ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van SAM Outillage en te handelen conform deze voorwaarden.

Reproductie

Alle elementen die op deze website staan, zijn beschermd door de bepalingen van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom.
Elke reproductie of weergave, zelfs gedeeltelijk, van deze website, op welke wijze ook, zonder toestemming van SAM Outillage is onwettig en wordt beschouwd als piraterij, met uitzondering van reproducties die strikt bedoeld zijn voor gebruik door de kopiist en dus niet bestemd zijn voor collectief gebruik.
Het is formeel verboden om de op de website beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit verbod geldt met name voor, zonder dat deze lijst limitatief is: elk redactioneel element dat op de website staat, de voorstelling van schermen, logo's, foto's en afbeeldingen van welke aard ook.

Merken

De op deze website beschikbare merken en logo's zijn eigendom van SAM Outillage of derden.
De reproductie, de namaak, het gebruik of het aanbrengen van deze merken zonder voorafgaande toestemming van hun eigenaar is verboden en wordt beschouwd als piraterij.

Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar andere sites die niet toebehoren aan SAM Outillage. De inhoud van deze websites kan niet worden gecontroleerd door SAM Outillage. SAM Outillage kan jou toegang bieden tot deze sites van derden, maar dat impliceert geenszins dat SAM Outillage deze websites goedkeurt of steunt. Het bedrijf SAM Outillage kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Als je beslist om op deze websites goederen of diensten aan te kopen, krijg je het bericht dat SAM Outillage niet betrokken is bij deze transacties en geen enkele verantwoordelijkheid, die hieruit eventueel voortvloeit, draagt tegenover jou of derden.
Daarnaast zijn de op deze website geplaatste hyperlinks naar andere resources op het internet, en met name naar onze partners, vooraf onderworpen aan een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Aanmaken van een link naar de website

Gebruikers en bezoekers van de website mogen alleen hyperlinks naar deze site opzetten met uitdrukkelijke, voorafgaande goedkeuring van SAM Outillage. De aanvraag kan ingediend worden op het volgende adres: webmaster@sam.eu.

Garantie

Deze website wordt jou aangeboden 'als zodanig', toegankelijk in functie van de beschikbaarheid ervan en zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van SAM Outillage en met dien verstande dat het gebruik ervan volledig op jouw risico en verantwoordelijkheid gebeurt.
SAM Outillage stelt alles in het werk om jou correcte informatie en up-to-date documenten te bezorgen, maar publicatiefouten zijn altijd mogelijk. Bijgevolg worden de documenten en informatie van deze website 'als zodanig' verstrekt, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie.
SAM Outillage kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, het verlies van data op jouw computer.

Beperkte aansprakelijkheid

De gebruiker gebruikt deze website op eigen risico. SAM Outillage kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, en met name materiële schade, verlies van data of financieel nadeel resulterend uit de toegang tot of het gebruik van deze website of van de ermee verbonden websites. De inhoud van de site wordt op geen enkele manier gegarandeerd.
De op deze website verstrekte informatie wordt louter indicatief gegeven en mag niet worden beschouwd als een contractuele aanbieding van producten of diensten uitgaande van het bedrijf SAM Outillage. Vergissingen of weglatingen zijn mogelijk.
Je kunt via de site een product of dienst van SAM Outillage kopen; de algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze wettelijke transacties. Neem deze voorwaarden door voordat je je verbindt tot een dergelijke transactie.
Het bedrijf SAM Outillage kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van deze website en kan ook niet instaan voor de schade die jij of een derde eventueel ondervindt van deze piraterij.

Sluiten of opschorten van de website

Het bedrijf SAM Outillage behoudt zich het recht voor om, indien gewenst, deze website volledig of gedeeltelijk te wijzigen en het gebruik ervan tijdelijk of definitief op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en ook zonder schadeloosstelling.
Het bedrijf SAM Outillage kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover jou of een derde voor wijzigingen, onderbrekingen of opschortingen van deze website.

Privacy

SAM Outillage verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Informatica en vrijheden: Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978

Deze website werd aangegeven bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Franse commissie voor informatica en vrijheden) (registratienummer: lopend)
Wij herinneren jou eraan dat je krachtens artikel 34 van de Franse Wet Informatica en Vrijheden het recht hebt om toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens, om deze te wijzigen, te corrigeren of te wissen.
Conform de bepalingen van de wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 houdende de omzetting van richtlijn 96/9 EG van 11 maart 1996 in het wetboek van intellectuele eigendom en betreffende de juridische bescherming van de databases, is het bedrijf SAM Outillage eigenaar van een deel van of van alle databases die de website uitmaken.
Door er toegang tot te nemen, erken je dat de gegevens die deze website uitmaken wettelijk beschermd zijn en dat het verboden is, conform de bepalingen van de voornoemde wet van 01/07/98, om de volledige inhoud of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de database waartoe je toegang hebt, te extraheren, op te slaan of te reproduceren, rechtstreeks of onrechtstreeks, op een willekeurige drager, op gelijk welke manier en in gelijk welke vorm.
Volgens de geldende Franse wetgeving en meer in het bijzonder de wet van 6 januari 1978 beschik je over het recht om de op deze website verstrekte persoonsgegevens te raadplegen, ze te corrigeren of je tegen de verwerking ervan te verzetten. Stuur hiervoor een e-mail naar: .

Persoonsgegevens

De op deze website verzamelde gegevens zijn exclusief bedoeld voor SAM Outillage.
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan bedrijven die niet toebehoren aan SAM Outillage.
Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder jouw toestemming. De persoonlijke informatie die wij ontvangen is deze die jij ons doorgeeft bij jouw transacties op onze website, zoals het plaatsen van een bestelling of de vraag naar informatie.

Gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die jij ons vrijwillig verstrekt, kunnen door SAM Outillage worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving. De website kan jouw persoonsgegevens bijhouden en verwerken om contact met jou op te nemen (bv. versturen van commerciële documenten of andere informatie, reageren op jouw commentaar of antwoorden op jouw vragen voor informatie).
Er worden geen persoonsgegevens verkocht of overgedragen aan externe organisaties.
Jouw gegevens kunnen worden gedeeld met de agenten en onderaannemers van SAM Outillage in het kader van de diensten die deze individuen of entiteiten uitvoeren voor SAM Outillage.
SAM Outillage geeft jouw persoonsgegevens door als de wet dat vereist, bij een bevel tot huiszoeking, een oproeping of een beschikking van het gerecht.
Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke informatie
In sommige gevallen kunnen er over jou ook niet-persoonlijke gegevens worden verzameld. Het gaat hier bijvoorbeeld om het type webbrowser of besturingssysteem dat je gebruikt en de domeinnaam van de website die jou heeft doorgelinkt naar onze site of advertentie.
De informatie over jouw bezoek aan onze website wordt alleen bijgehouden voor statistische verwerkingen. Er wordt geen enkele associatie gemaakt tussen deze navigatiegegevens en jouw persoonsgegevens.

Europees bedrijf

in Frankrijk, Spanje, Nederland

Professioneel advies

met een interne klantendienst

+33 (0)4 77 92 13 00

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

3.000 verdelers

in Europa schenken ons hun vertrouwen