SAM Outillage, een geëngageerd bedrijf.

Duurzaam investeren in onze werknemers en ons milieu

SAM Outillage wint de bronzen Ecovadis-medaille

Bij zijn eerste deelname aan de EcoVadis-enquête wint SAM Outillage de bronzen medaille voor zijn prestaties inzake MVO voor het jaar 2021, met een score hoger dan 60% van de beoordeelde bedrijven.

Bronzen medaille 2021

Een certificering die getuigt van een belangrijk engagement ten aanzien van alle stakeholders van onze activiteit: onze werknemers, onze klanten, onze aandeelhouders, onze leveranciers, maar ook de overheden en ons grondgebied.

Dankzij deze objectieve rating kunnen wij onze acties valoriseren en onze verbeterpunten definiëren voor het komende jaar met het oog op een steeds performantere MVO-aanpak.

EcoVadis is een onafhankelijk ratingorganisme dat als missie heeft om de prestaties van een bedrijf te beoordelen inzake >Maatschappelijke verantwoordelijkheid, op basis van de volgende criteria:

 • Het milieu
 • De sociale problemen en de mensenrechten
 • De ethiek
 • De verantwoorde aankopen

Onze MVO-aanpak

Als belangrijke speler van de sector van het handgereedschap hanteert SAM OUTILLAGE een strategie die gericht is op de toekomst en steunt hierbij op 5 pijlers, met name Innovatie, Internationaal, Industrie, Individu en Internet. Daarbij verenigt het bedrijf zijn teams rond een rechtvaardig en ambitieus sociaal model met sterke menselijke waarden, ontsproten uit onze familiale cultuur.

Welzijn op het werk

Vertrouwen hebben in elk van onze werknemers, hun veiligheid verzekeren, hun motivatie stimuleren en hun competenties en inzetbaarheid vergroten in een context van sociale dialoog om transversale communicatie mogelijk te maken.

 • VEILIGHEID
  Wij garanderen de gezondheid en veiligheid van onze werknemers met acties voor risicopreventie, opleiding en verbetering van de werkposten.
 • ENGAGEMENT
  Wij stimuleren het engagement van onze werknemers via de strijd tegen discriminatie, opleiding, het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel binnen de teams.
 • SOCIAAL KLIMAAT
  Wij bevorderen een open dialoog met alle sociale partners en werknemers, creëren collectieve tijd en houden daarbij rekening met elk individueel personeelslid.

Ethiek en businessverantwoordelijkheid

De belofte waarmaken van een hoog niveau van vereisten voor onze producten en services om zo onze klanten-verdelers en gebruikers steeds beter van dienst te kunnen zijn, en met betrokkenheid van alle stakeholders bij een ethische en performante aanpak.

 • KLANTENTEVREDENHEID
  Wij zorgen ervoor dat we regelmatig feedback krijgen van onze klanten via onze website of op het terrein, en onze werknemers worden herhaaldelijk bijgeschoold inzake klantentevredenheid.
 • PRODUCTKWALITEIT
  Als ISO 9001 gecertificeerde fabrikant kunnen wij dankzij onze processen aan onze klanten producten en services leveren die beantwoorden aan ons kwaliteitsengagement in een context van innovatie en continue verbetering.
 • VERANTWOORD AANKOPEN
  Wij zorgen voor transparante relaties met onze leveranciers door het opzetten van evenwichtige partnerships waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, de werknemersrechten en de strijd tegen corruptie.

Duurzame ontwikkeling

Onze activiteit ontwikkelen met het oog op de toekomst van onze werknemers, onze klanten en ons grondgebied door rekening te houden met de economische, ecologische en sociale dimensie op lange termijn.

 • FRANSE PRODUCTIE
  Wij stellen onze productie in Frankrijk veilig met investeringen voor het moderniseren van onze uitrusting en voor het aanbieden van producten met grote toegevoegde waarde.
 • BEHEER VAN DE CYCLUS PRODUCT & AFVAL
  Conform de regelgevingen voeren wij een efficiënt en verantwoord beleid voor onze producten en onze afval: wij stimuleren hergebruik en recyclage in al onze processen.
 • MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT
  Wij rollen partnerships uit met scholen en verenigingen op ons grondgebied om de bedrijfswereld te verbinden met de verschillende netwerken en zo professionele integratie en promotie van de industriële beroepen te bevorderen.